Rus | Eng 
Меню
Новости
Технологии
О нас
Устав АТА
Порядок приема
Конференции
Семинары
E-Обучение
Фонды
Полезные ссылки
Контакты
ПоискTop
Рейтинг@Mail.ru


“Isabell Green Foundation” Projects Part I
Категория: Новости | Новость от: Admin | 14-10-2011

“Isabell Green Foundation” շահույթ չհետապնդող կազմակերպության կողմից իրականացվող ներդրումային առաջավոր տեխնոլոգիաների թեմատիկ ուղղվածությունների ցանկ
Գյուղատնտեսական մթերքների վերմշակում
1. Մրգերի ու բանջարեղենի վերամշակում: Մրգերի վերամշակումը իրականեցվում է նոր տեխնոլոգիայով: Այն հնարավորություն կտա վերամշակման եվ պահածոյացման ժամանակ շաքարի օգտագործումը կրճատել մինչեվ 12-15 տոկոսով:

Բանջարեղենի վերամշակման ժամանակ նախատեսվում է օգտագործել բուսական թթուներ արհեստականի փոխարեն, արդյունքում կունենանք էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք:


2. Մրգերի ու բանջարեղենի չորացում օգտագործելով արեվի էներգիայի սարքավորում (էկոլոգիապես մաքուր էներգիա): Մրգերի ու բանջարեղենի չորացումը արեվի էներգիայով հնարավորություն կնձեռնի նրանցում ավելի լավ մոտ 7-9 տոկոս ավելին պահպանել կենսաբանական ակտիվ նյութերը, խնայել բնական վառելիք եվ բացառել շրջակա միջավայրի ախտոտումը CO գազով:

Էկոլոգիա
1. Անասնապահական թափոններից օրգանական պարարտանյութի արտադրություն կենսագազի արտադրության հետ զուգահեռ (օրգանական վառելիք): Օրգանական գյուղատնտեսությունը չի կարելի պատկերացնել առանց օրգանական պարարտանյութի: Կենսագազի արտադրության համակարգը հնարավորություն է տալիս ոնենալ օրգանական պարարտանյութ եվ օրգանական վառելիք հանձինս կենսագազի, որի այրումից չի ախտոտվում շրջակա միջավայրը CO գազով, ինչպես վառելիքի այլ տեսակների դեպքում:

2. Օրգանիկ երկրագործության և անասնաբուծության կոմպլեքս համակարգի ներդրում

Ֆերմերային տնտեսություններում գոմաղբը վերամշակել, ստանալ բիոգազ և բարձրորակ բիոլոգիական պարատանյութ, գյուղատնտեսական կուլտուրաների վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բիոլոգիական պայքար, բացառելով թունաքիմիկատների, հանքային պարարտանությերի և նիտրատների օգտագործումը, ստանալ էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերք: Այս

միջոցառումները շատ կարևոր է կիրառել լճերի շրջակայքում գտնվող տնտեսություններում զերծ պահելով շրջակա միջավայրը և ջուրը, աղտոտումից ծանր մետաղներով և տարբեր թունավոր նյութերով:
3. Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից առաջացած թափոնների (բարդա) օգտագործման համալիր բնապահպահնական համակարգ

Մշակովի հողերի բերրիության բարձրացման, աղուտ-ալկալի ու երկրորդային աղակալման ենթարկված հողերի բարելավման և մելիորացման ավանդական եղանակները հողում թողնում են մնացորդային ծանր մետաղներ և տոքսիկ էլեմենտներ: Տեխնոլոգիան արաջարկում է օգտագործել էկոլոգիապես մաքուր մելիորանտ (բարդա), որը լուծում է մի շարք հարցեր այդ թվում բնապահպանական խնդիրներ:
4. Բուսաբուծական մթերքների անթափոն վերամշակման տեխնոլոգիա

Մի շարք տեխնոլոգիաներ է արաջարկվում, որոնցից են արևային չորացումը, արևելյան քաղցրավենիքների պատրաստումը, պտղային և բանջարեղենային հյութերի պատրաստումը, բուսական յուղերի ստացումը, անասնակերերի լրացումների ստացումը, որոնք ապահովում են անթափոն արտադրություն:
5. Տեխնոծին աղտոտված հողերում ծանր մետաղներից զերծ գյուղմթերքների արտադրության տեխնոլոգիա

Ծանր մետաղներով վարակված հողերում տեխնոլոգիան կիրառելով հնարավորություն է ստեղծվում 1 միավոր տարածքի վրա քիչ ծախսումներով ստանալ գյուղատնտեսական մթերքների բարձր բերք, որոնց մեջ բացակայում են ծանր մետաղների շարժուն, մարդու առողջության համար վտանգավոր ձևերը:
6. Գինեգործության անթափոն արտադրության մեթոդ և շրջակա միջավայրի պահպանություն

7. Հողի ախտահանումը օգտագործելով արեվի էներգիան: Հողի ախտահանումը նպատակ ունի ոչնչացնել հողում առկա վնասատուներին, ու նմանատիպ տարբեր օրգանիզմներին: Ավանդական եղանակը որոշ բացասական ազդեցություն է թողնում շրջակա միջավայրի եվ գյուղմթերքների արտադրության վրա: Առաջարկվող մեթոդը բացառում է նման երեվույթները եվ էկոլոգիապես մաքուր է:


8. Գոմաղբի և թռչնաղբի վերամշակման ու չորացման տեխնոլոգիա

Գոմաղբի և թռչնաղբի վերամշակման ու չորացման համար առաջարկվում է տեխնոլոգիա (սարք), որի կիրառումից քիչ ծախսումներով ստացվում է ազոտական աղերից և նիտրատներից զերծ սպիտակուցային պարարտանյութ:
Տեխնոլոգիաներ
1. Արեվի էներգիայով ջրի մղումը ջրհորից ոռոգման համար.

Այս տեխնոլոգիան մեծ կարեվորություն ունի սեփական էներգոռեսուրսներով աղքատ եվ կամ ջրային պաշարներից զուրկ վայրերի ու երկրների համար: Այդպիսիք են Հայաստանը ու ԱՊՀ շատ երկրներ: Արեվի էներգիայով ջրամատակարարումը հնարավոր կդարձնի ընդլայնել գյուղմթերքների արտադրությունը,բարելավել մարդկանց կենցաղային պայմանները եվ պահպանել շրջակա միջավայրը CO գազի ախտոտումից:
2. Արեվի էներգիայով ջրատաքացում գյուղատնտեսական պրոցեսների համար.

Գյուղմթերքների վերամշակման արտադրությունում օգտագործվում է մեծ քանակության տաք ջուր: Այն հնարավոր է ստանալ արեվի էներգիայից, որը կարող է խնայել բնական վառելիք ու միջոցներ եվ պահպանել շրջակա միջավայրը CO գազի ախտոտումից:
3. Բնակավայրերի և առանձին օբյեկտների խմելու որակի ջրով ապահովելու տեխնոլոգիա

Տեխնոլոգիան արաջարկում է մեթոդներ որով հնարավոր է մաքրել մակերեվույթային ջրերը և ապահովել բնակավայրերի ու օբյեկտների հուսալի ջրամատակարարումը բարձրորակ խմելու ջրով, կիրառելով պարզ ֆիլտրեր (հրաբխային խիճ և ավազ):
4. Եթերային յուղերի արտադրություն. Եթերային յուղերը մեծ արժեք են ներկայացնում եվ լայն կիրառություն ունեն հիմնականում բժշկության եվ օծանելիքների արտադրության մեջ: Հայաստանում եվ ԱՊՀ երկրներում այդպիսի արտադրություն գրեթե չկա, սակայն կա մեծ հումքային բազա:

Գինեգործություն
1. Բարձրորակ շամպայնի ստացման տեխնոլոգիա և սարքավորում օգտագործելով խմորասնկերի գերբարձրագույն կոնցենտրացիաներ և բարձր արտադրողականության արագացված պահամանային մեթոդ


Սարքը հնարավորություն է տալիս ավելի ռացիոնալ և էֆֆեկտիվ օգտագործել արտադրական տարածքները: Սարքավորումը և նոր կիրառվող տեխնոլոգիան հնարավորություն են տալիս ստանալ բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր °°Բրյուտ°° տեսակի շամպայն կատարելով քիչ ծախսումներ և ստանալով մեծ շահույթ: Այս տարբերակով պատրասված շամպայնը իր համային և օրգանոլետիկ ցուցանիշներով հավասարվում է համաշխարհային լավագույն ստանդարդներին:
2. Կարմիր խաղողների վերամշակման սարքավորում և տեխնոլոգիա կիրառոլով սուր գոլորշի

Նպատակն է տեխնոլոգիական գործընթացների ինտենսիֆիկացումը, ներկանյութերի և համային որակների լավացումը:
3. Մեղրի մնացորդներից տարբեր թույլ ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների ստացման տեխնոլոգիա

Մեթոդը բարձր էֆֆեկտիվ և շահույթաբեր է այն կտրվածքով, որ արտադրանքը ստացվում է արտադրության մնացորդներից այլ ոչ թե արտադրանքից որոնց գնային տարբերությունը մեծ է, համապատասխանաբար մեծ է նաև շահույթը:
4. Սառը պաստերիզացիայի միջոցով գինենյութերի մշակման մեթոդ

Մեթոդի առավելությունը կայանում է նրանում, որ բարձրարժեք սոսնձող և ֆիլտրող նյութերի փոխարեն օգտագործվում է գինենույթի հատուկ սարքավորման և ճառագայթների միջով անցկացնելու մեթոդը:
5. Կոնյակի սպիրտների պահպանության ժամկետների կրճատման և հնեցման գործընթացի արագացման մեթոդներ կոնյակի սպիրտի արտադրությունում

Մեթոդներից մեկը կայանում է ծանր մետաղների աղերի անջատումը:
6. Աղանդերային գինիների արտադրություն օգտագործելով արեվի էներգիան.

Աղանդերային գինիների արտադրության ժամանակ օգտագործվում է սպիրտ: Դա տեխնոլոգիական պահանջ է, խաղողի հյութի մեջ սպիրտի պարունակության բարձրացման համար: Սակայն այդ նպատակին կարելի է հասնել օգտագործելով արեվի էներգիան: Այն հնարավորություն կտա ձեռփազատվել սպիրտից, ունենալ բնական արտադրանք եվ տնտեսել միջոցներ:
7. Գինու արտադրության տոխնոլոգիայի սառեցման համակարգ

Գինու որակը և նրա պահմանման երկարակեցությանը ապահովելու համար անհրաժեշտ է գինենյութի ֆերմենտացիոն պրոցեսը իրականացնել որոշակի ջերմաստիճանում և սառեցման

համարկարգի օգնությամբ: Այսպիսի համակարգեր գրեթե չկա Հայաստանում և ԱՊՀ երկրներում: Այն հնարավորություն կտա բարձրացնել գինու որակը և պահպանել նրան փչացումից:
Բույսերի Պաշպանություն
1. Տարբեր բնակլիմայական գոտիներում բազմամյա տնկարքների վնասակար օրգանիզմների դեմ էկոլոգիապես նվազ վտանգավոր պայքարի նոր տեխնոլոգիաներ

Խաղողի և պտղատու մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների տեսակային կազմը տարբերվում են ըստ բնակլիմայական գոտիների, որտեղ տարբեր են ինչպես նրանց դեմ պայքարի միջոցառումների ժամկետները, այնպես էլ կիրառվող նյութերի տեսակները: Տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս կիրառել բազմամյա տնկարքներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ էկոլոգիապես նվազ վտանգավոր պայքարի միջոցառումներ կիրառելով հատուկ պատրաստուկներ: Արտադրվող բերքը կլինի էկոլոգիապես մաքուր և կբարելավվի շրջակա միջավայրը:
Հողագիտություն և Ագրոքիմիա
1. Կարբոնատային ալկալի հողերի քիմիական միլիորացման նոր տեղնոլոգիա

Բնակչության աննախադեպ աճը ստիպում է գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ մտցնել նոր ոռոգելի հողատարածքներ: Տեխնոլոգիան առաջարկում է հողերի քիմիական մելիորացման նոր մեթոդներ որոնք առավել էժան և մատչելի են գոյություն ունեցողներից ու որի շնորհիվ աղուտ, ալկալի և ճահճացած հողերը վերածվում էն գյուղատնտեսական հողատեսքերի:
2. Հողերի դեգրադացիայի գործընթացների և անապատացման կանխարգելման համալիր միջոցառումների համակարգ

Հողերը անապատացման, աղակալման և ճահճացման հետևանքով կորցնում են բերրիությունը ու դուրս մնում գյուղատնտեսական շրջանառությունից: Այս կանխարգելելու և հողերը վերականգնելու նպատակով առաջարկվում է տեխնոլոգիա կիրառելով մեխանիկական տատանումներ և սկզբունքային նոր քիմիական մելիորանտներ:
3. Պարատացման նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրության արդյունավետության բարձրացում

Կարևորելով պարատանյութեր հող մտցնելու միջոցով հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, հաճար)

բերքատվության բարձրացման գործում, տեխնոլոգիան կիրառելով հնարավոր է դրանց բերքատվությունը բարձացնել 13-35%: Պարարտանյութը ունի այնպիսի բաղադրություն, որը նպաստում է տերևներում, ցողուններում և հասկերում քլորոֆիլի պարունակության ավելացմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, ֆոտոսինթեզի արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև 30-35% նվազեցնում է սովորական տեխնոլոգիաների նկատմամբ հանքային պարատանյութերի կիրառումը:
Սորտափորձարկում և սերմարտադրություն
1. Ամերիկյան բանջարային մշակաբույսերի հեռանկարային հիբրիդների և սորտերի ներդրում ԱՊՀ երկրներում

Սորտերը փորձարկում են այդ երկրների տարբեր բնակլիմայական պայմամաններում և լավագույնս դրսևորվածների սերմերը ներկրում համապատասխան պայմաններում (բաց կամ փակ գրունտի(բնահողի) վրա) արտադրություն կազմակերպելու և միջազգային շուկայում մրցունակ մթերք արտադրելու համար:
2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի Ամերիկյան սելեկցիայի արժեքավոր սորտերի և հիբրիդբերի ներդրում ԱՊՀ երկրներում

Հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի Ամերիկյան արտադրության սերմերի փորձարկման արդյունքներից ելնելով համապատասխան սերմերի գնման կազմակերպում և արտադրությունում ներդրում:
3. Կարտոֆիլի սերմարտադրություն հյուսվածքային կուլտուրայի կիրառմամբ

Տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս ստանալ կարտոֆիլի առողջ, վիրուսազերծ սերմացու: Կենսատեխնոլոգիական եղանակով կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութ է ստացվում, որը անցնում է լաբորատոր և ջերմատնային փուլերը: Հյուսվածքային կուլտուրայի տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած է մեկ կամ առանձին բջիջներից ամբողջական օրգանիզմ կազմավորելու ունակությունը:
4. Ամերիկյան որոշ բակլազգի (սոյա, սիսեռ, գետնանուշ) մշակաբույսերի սորտերի ներդրում ԱՊՀ երկրներում

ԱՊՀ երկրների նմանատիպ հողակլիմայական պայմաններում փորձարկել և ներդնել Ամերիկյան սոյայի, սիսեռի և գետնանուշի սորտեր և լավագույնները ընտրելով սերմերը ներկրել արտադրություն կազմակերպելու համար:

Խողողագործություն և պտղաբուծություն
1. Հայկական ծիրանենու և դեղձենու գենոֆոնդի համալրում և ներկրում ԱՄՆ

Հայաստանը հայտնի է ծիրանենու և դեղձենու հարուստ գենոֆոնդով որոնք գնահատելի են իրենց չորադիմացկանությամբ և հողի նկատմամբ ոչ խիստ պահանջկոտությամբ, ինչպես նաև պտուղների շահեկան արտաքին տեսքով ու համային բարձր ցուցանիշներով: Նպատակ է դրվում ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգում հիմնել կոլեկցիոն և արտադրական ծիրանի և դեղձի այգիներ հարստացնել տեղական գենոֆոնդը, հիմնել տնկարան, արտադրել տնկանյութ տեղական ֆերմերային տնտեսություններին մատակարարելու համար:
Добавил: Vruyr
Дата: 2017-12-24 21:05:50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow


Код Проверки:

Введите Код:
Запомнить
Банеры
Наши партнёры

• International Congress on Naturopathic Medicine

NewPOL Network
ՆյուՊոլ ցանց

ЦЕНТР "ИКАР"
EU 7TH FRAMEWORK PROGRAMME
PARADIGMA ARMENIA
GIS.am
АРМЕНМОТОР
ГУ-ВШЭ
ЕРЕВАК
Проекты АТА
Центр Здоровья и Долголетия
Путеводитель по Армении
Негорючая электропроводка. Эластичные чулки из быстро высыхающей гели с лечебными свойствами.
Создание на основе природных компонентов эффективного антикаогулянта, дешевого и без побочных явлений.
Инновационные проекты в области возобнавляемой энергетике.
Сигареты с лечебными свойствами.
Бизнес планы
Разведение форели
Разведение сомов
Разведение осетровых
Разведение собак
Амарант
Молочная ферма
Производство сыра
Топинамбур, новые сорта и комплексная переработка.
Получение фруктозы
Сахарный завод
Конячный завод
Винный завод
Биогумус

Armenian Innovation Center